• Inici
  • Política de privadesa

Política de privadesa

Per mitjà de la nostra Política de Privadesa informem als usuaris de la forma més clara i precisa possible de les degudes condicions d'ús d'aquest lloc web. L'accés a aquest implica l'acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en ella, per la qual cosa en cas de no acceptar les condicions aquí establertes, no haurà d'usar o accedir a aquest lloc. Per això és essencial que l'usuari conegui la informació que recull aquest lloc web i com s'utilitza.

Directrius de privadesa

Hopin, informa els usuaris de la seva pàgina web hopin.es, en funció del que estableix l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, del contingut i de les directrius de la seva política de protecció de dades personals per tal que, una vegada llegida i acceptada, decideixin de forma expressa, inequívoca, lliure i voluntària, facilitar a Hopin les dades personals que són sol·licitades a través de la pàgina web per rebre informació o per a la contractació de les diverses prestacions de serveis/productes que s'ofereixen dins l'àmbit de la gestió de Hopin i altres serveis relacionats. Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris seran incloses en fitxers degudament inscrits al Registre General de Protecció de Dades i dels quals és titular Ronda Guinardó, 132-138 (local 4) Barcelona 08041, amb la finalitat de potenciar i gestionar la relació de col·laboració o contractual que si s'escau s'estableixi així com per rebre informació publicitària periòdica sobre tots els serveis.
A través d'aquest lloc web no es recollirà cap dada personal sense el coneixement de l'usuari, ni se cediran a tercers. Tampoc no s'emmagatzemen en el servei d'allotjament cap dada de caràcter personal.
Tret que així es faci constar, caldrà completar totes les dades requerides als formularis de forma autèntica, certa, concisa i actualitzada. En cas contrari, l'usuari serà l'únic responsable de la informació falsa o inexacta, reservant-se Hopin, el dret a no acceptar-ne el registre, oa denegar el servei o producte la contractació del qual se sol·liciti, sense perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

Exercici de drets

Els usuaris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO), enviant un escrit a Ronda Guinardó, 132-138 (local 4) Barcelona 08041, on s'haurà d'acreditar la identitat i contenir el nom, els cognoms i la fotocòpia del DNI de l'usuari o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació si és el cas, fonaments de la sol·licitud i documents que l'acreditin, domicili a efectes de notificacions i data i signatura del sol·licitant. En cas que no es compleixin les condicions anteriors, s'atorgarà un termini perquè siguin esmenats els defectes de forma. No s'exigirà cap contraprestació per a l'exercici dels drets. No es permet l'exercici del dret d'accés únicament quan la petició no reuneixi les condicions descrites prèviament i no s'acrediti cap interès legítim a aquest efecte. No seran ateses les peticions de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests prossegueixin la seva relació amb Hopin, si bé podran oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció dinformació publicitària relacionada amb els serveis propis de lempresa.

Mesures de seguretat

Hopin informa igualment que, en funció del que estableix la legislació vigent, ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte el estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què es troben exposats, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, tractant de garantir la confidencialitat de les dades, entesa com la limitació d'accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia daccés al sistema dinformació per la sol· licitud dun usuari autoritzat.

Navegació amb cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la informació següent:

La data i hora de lúltima vegada que lusuari va visitar aquest lloc web.
El disseny de continguts que l'usuari va triar en la primera visita a aquest lloc web.
Elements de seguretat que intervenen en el control daccés a les àrees restringides.

Aquesta informació s'utilitza únicament i exclusiva per facilitar la navegació a l'usuari. Aquest té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre navegador. Tot i això, l'empresa no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament del lloc.

Enviament d'informació publicitària

En funció del que estableix la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, modificada per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s'adverteix que l'acceptació de la present Política de Privadesa suposa el consentiment exprés per a la recepció d'informació publicitària dels serveis de l'entitat, així com altres comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. En cas de no desitjar aquests enviaments, us heu d'adreçar per escrit a Ronda Guinardó, 132-138 (local 4) Barcelona 08041 o per correu electrònic a l'adreça info@hopin.es

Enllaços

Aquest lloc web pot incloure enllaços o hipervincles a altres llocs web que poden ser interessants per als usuaris. Aquesta Política de Privadesa només és aplicable al lloc web de Hopin i no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest.