Preparació d'exàmens oficials a Sabadell

- Curs dirigit a alumnes que vulguin certificar el seu nivell de manera oficial.
- Convocatòries de Cambridge i Oxford.
- Assessorament i tutories individualitzades.
- Pràctica amb exàmens reals de convocatòries passades.
- 20 o 36 hores de curs.