Cursos d'anglès per a joves de 12 a 15 anys

A partir de 6è de primària i fins a 3r d'ESO, els nostres Teens assisteixen a classe durant tres hores a la setmana. Els nostres alumnes d'aquest grup d'edat utilitzen llibres de l'ESO, esforçant-se sempre per sobre del que estan cursant a l'ensenyament obligatori. Ja que els nostres grups són reduïts, els nostres alumnes poden treballar amb més profunditat totes les àrees necessàries per aprendre l'idioma. A cada sessió, els tutors treuen el màxim partit del material didàctic, de manera que els alumnes són conscients de la utilitat de les diferents àrees que es treballen a l'aula.

A més de les sessions setmanals, els nostres alumnes poden gaudir d'activitats extraordinàries com les colònies d'estiu o les estades a l'estranger, de manera que els joves aconsegueixen utilitzar tot el seu coneixement totalment natural. Considerem que aquesta consolidació és bàsica per a l'aprenentatge de la llengua anglesa, ja que així els alumnes no estudien sinó que aprenen l'idioma. Així mateix, els adolescents poden reforçar els seus coneixements durant l'estiu amb els nostres cursos intensius especialment pensats per a ells.

Flexibilitat d'horaris
Grups reduïts
100% en anglès
Inscriu-te

Nivells

Teens 1

Curs escolar: 1r ESO
Edat: 12-13
Hores/setmana: 3

Teens 2

Curs escolar: 2n ESO
Edat: 13-14
Hores/setmana: 3

Teens 3

Curs escolar: 3r ESO
Edat: 14-15
Hores/setmana: 3

Prova de nivellhttps://hopin.acadesoft.com/ca/test/8